Bonnier till attack mot yttrandefriheten

Familjen Bonnier granskar gärna andra men vill själva inte bli granskade:

Efter att familjen Bonnier lyckats stänga Gransknings Sveriges huvudkonto på Youtube har nu familjen slagit på den stora krigstrumman.
Man hoppas nu på kunna släcka fler sidor som kritiserar inflytesrika personer som ägnar sig åt maktmissbruk och korruption.

I artikeln ”Antisemitisk hatlista sprids via Google” försöker den judiskt ägda tidningen Bonnier nu förmedla bilden till sina läsare att denna sida förmedlar förtäckta dödslistor över judar. Syftet är att få Google att ta bort sidan från Internet så att inte innehållet får vidare spridning.

Denna sida uppmuntrar inte folk till uppvigling
, som Expressen hävdar. I själva verket ägnas den åt upplysning och kritik av judisk makt i Sverige genom att lista och förklara vilka judar som styr ”svensk” massmedia och hur dessa påverkat svensk opinion i årtionden.

Expressen nämner aldrig sidans namn så att läsaren själv kan bedöma innehållet. I Expressens artikel förfasar man sig över att den judiske
journalisten Göran Rosenberg står på ”hatlistan”:

Stående kolumnist för Dagens Nyheter. Rosenberg har hävdat att judar ofta har propagerat för mångkultur och invandring i sina icke-judiska värdländer eftersom det gynnar dem som grupp. Han sade samtidigt att ”den europeiska judenhetens framtid beror på vår förmåga att forma ett mångkulturellt samhälle”.

Citatet följs av Rosenberg själv där han säger att judar har alltid trivts i mångkulturella samhällen och att det är förenligt med judiska intressen att arbeta för att europeiska nationer blir just detta. Den ”antisemitiska propagandan” består alltså i Rosenbergs egna ord:

Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link.”

“If we want to be ‘the other’, the non-conformist in society, we need to work out ways our nation states can be re-ordered to accommodate pluralism. The real challenge is to create a European framework for these multi-diverse nation states.”

“The future of European Jewry is dependant on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society.”
2008-12-18 – Institute for Jewish Policy Research